Tips Kepemimpinan Berkesan (2008)

by Thomas G Timin on 14/07/2014

Rakan PPUMS,

Sebagai pegawai, kakitangan sokongan merupakan aset utama dalam pelaksanaan tugas harian dalam sesebuah organisasi (JSPIU). Begitu halnya dengan kita dan atasan kita (Dekan/Pengarah/Ketua Unit etc). Sebagai pegawai, kita sebenarnya penentu atau “pencorak” bagi “aset” di bawah seliaan kita. Ibarat yang selalu di sebut-sebut – kepimpinan melalui teladan. Jadi renung-renungkan lah tips kepemimpinan yang dicatatkan di bawah.

Antara tugas seorang pemimpin adalah mengubah sikap dan tingkahlaku orang-orang bawahannya. Caranya adalah ;

  • Mulakan dengan pujian dan penghargaan ikhlas.
  • Memberikan perhatian dengan secara tidak langsung terhadap kesalahan seseorang.
  • Mengajukan pertanyaan dan bukannya memberikan perintah secara langsung.
  • Menyelamatkan maruah diri orang lain.
  • Berikan pujian terhadap sedikit kemajuan dan setiap kemajuan. Ikhlaslah dalam setiap penghargaan yang diberikan dan jangan kedekut dalam memberi pujian.
  • Berikanlah seseorang itu reputasi yang baik tentang kebolehannya.
  • Berikanlah galakan. Jadikan sesuatu kesilapan itu kelihatan mudah diperbaiki.
  • Menjadikan seseorang itu gembira apabila melakukan sesuatu yang anda inginkan.

*** Sumber : Risalah Jabatan Muzium Negeri Sarawak.

“Sebuah organisasi dapat memberikan kepada seseorang gelar “pemimpin”, tetapi hanya orang itulah yang dapat menciptakan dirinya sebagai seorang pemimpin” ~ George Mason~

Comments on this entry are closed.