Objektif

1) Meningkatkan tahap profesionalisma ahli untuk pembangunan diri dan kerjaya.

2) Mencapai persefahaman, kerjasama, dan kesejahteraan di kalangan ahli menerusi kegiatan-kegiatan Persatuan.

3) Memupuk semangat patriotik cintakan Universiti Malaysia Sabah dan negara melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

4) Menyumbang ide kepada pembangunan Universiti Malaysia Sabah khususnya dan negara amnya.

5) Menyediakan saluran untuk ahli-ahlinya melibatkan diri dan bekerjasama dengan mana-mana badan atau pertubuhan berdaftar yagn mempunyai tujuan yang sama.

6) Menjaga hal-hal kebajikan ahli.

Comments on this entry are closed.