Logo PPUMS

 Logo PPUMS png format

Huraian Rekabentuk Logo

Logo Persatuan ini menggunakan huruf “P” berwarna keemasan dan perak yang dilingkari oleh satu bulatan berwarna emas dan mengelilingi logo Universiti Malaysia Sabah dan huruf “P” secara condong ke atas. Huruf “P” berdiri di atas garisan lurus mendatar yang dituliskan dengan nama Persatuan di dalamnya dengan warna emas.

Maksud Warna Logo

Warna keemasan dan perak pada huruf “P” dan bulatan yang melingkarinya melambangkan hasrat Persatuan dalam menghadapi persaingan antarabangsa ke arah kecemerlangan universiti.

Comments on this entry are closed.